Gysbert Japicxhûs - Bolsward
Kaart met gedicht

Gysbert Japicxhûs - Bolsward

Ontdek It Gysbert Japicxhûs

Het museum vertelt over de geschiedenis en ontwikkeling van de Friese taal. Met vijf tentoonstellingen wordt de traditie en oorsprong van de Friese taal belicht met een centrale rol van Gysbert Japicx.

Voorwaarden
Op vertoon van je bibliotheekpas ontvang je een kaart met gedicht van Hindrik van der Meer, deze actie geldt voor één persoon per pas.

› Naar Gysbert Japicxhûs - Bolsward