Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we je kort uit wat er gebeurt met je persoonsgegevens op biebpas.frl. Dat valt enorm mee. Deze website is niet veel meer dan een overzicht van een door de Friese Bibliotheken samengesteld voordeelprogramma rondom je Bibliotheekpas. Maar toch is het goed (en verplicht) om kort uit te leggen wat er gebeurt met je gegevens.

Persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je contact met ons opneemt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Ook brengen wij ieder websitebezoek in kaart, daarbij verzamelen we:

  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Welk doel
Je kunt jezelf aanmelden als nieuwe voordeelpartner voor biebpas.frl. Je ingevulde gegevens komen terecht bij één centraal verwerkingspunt en worden vervolgens doorgestuurd naar een relevant contactpersoon. De gegevens waarvan je vragen om die door te geven zijn strikt noodzakelijk om vervolgens contact met je op te kunnen nemen.

Bewaartermijn
Biebpas.frl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer je als partner meedoet aan ons voordeelprogramma bewaren we je gegevens voor zolang het nodig is om goed samen te kunnen werken. Ontstaat er na het vergaren van je gegevens geen samenwerking, dan bewaren we je gegevens vervolgens niet langer dan acht weken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Biebpas.frl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Biebpas.frl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door biebpas.frl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben bewaard in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@biebpas.frl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Biebpas.frl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Biebpas.frl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@biebpas.frl.